Médiá

Interview – 2008

Archiweb.cz – 2012

Atrium – Vystavný stánok – 2012

ASB.sk, Byt s Marylin – 2015