Kto sme

ateliér VESELÝ založili v roku 2014 Andrej Veselý a Renáta Veselá ako prirodzené pokračovanie svojej firmy THE CLUB. Zmena názvu vyplynula z potreby vyjadriť vlastný profesionálny a ľudský vývoj. Ateliér pre nás znamená slobodu a tvorbu, zahŕňa v sebe aj obdiv k výtvarnému umeniu, ktoré nás inšpiruje a obohacuje náš svet, naše vnímanie. Meno v názve firmy vnímame ako záväzok voči našim klientom a spolupracovníkom, vyjadruje odvahu otvorene sa postaviť za vlastné názory a výsledky práce.

Ateliér je zameraný na navrhovanie a realizáciu interiérov, zväčša bytov a rodinných domov. Počas nášho profesionálneho fungovania sa náš záber úspešne rozšíril aj o interiéry predajní, výstavných pavilónov a malých architektonických foriem. Rozsah ponuky začína štúdiou, pokračuje návrhom, výkresovou dokumentáciou, výberom materiálov a končí realizáciou s dôsledným autorským dozorom.