Nonstop na cestách…

Vznik tejto realizácie bol vo viacerých aspektoch iný. Napríklad tým, že väčšina komunikácie s investorom prebiehala na diaľku. Počnúc konzultáciami technologických detailov stavby, končiac výberom farby posteľného povlečenia. Všetko cez audio a video hovory.

Situácia nás naučila premýšľať tak, aby klient vždy dostal potrebné informácie v správny čas. Špecifické boli často aj konzultácie. Klient bol pracovne v zahraničí a zvykol konzultovať nami poslaný návrh s ľuďmi, ktorých mal v čase konzultácie pri sebe. Vznikal tak širší dialóg a rozhovor, čo bola občas výzva nielen argumentačná ale aj improvizačná.

Mnohokrát sme porovnávali jeho predchádzajúce bývania po svete s novými požiadavkami, ktoré kládol na túto realizáciu. Jeho funkčné nároky nám pomáhali pri skladaní návrhu aj vyberaní materiálov. Pamätám sa na jednu vetu z konzultácie k rozpočtu: Veď to nemusí byť zlaté, stačí aj pozlátené. My sme to urobili tak, že to zlaté je.

Späť na projekty