Kruh, milimetre a zážitok

Vôňa dubovej dyhy, navôkol sa rozprestiera jemná ilúzia betónu. Prišli sme na to, že najkrajšie stopy robí do betónovej stierky hrdlo pivovej fľaše. Dokonalá stopa vznikne keď sa majster pozabudne, mykne rukou pri pohybe – vtedy tam zostane život.

Veľa sme merali, snažili sme sa tvoriť a hľadať milimetre priamo na stavbe. Doteraz si niektoré vzdialenosti pamätáme. Ide o zážitok, o pohľad, o výsledok… aj cesta bola cieľ. Zadanie bolo jasné a vyhranené, všetko malo svoj čas. Vďaka majitelia!

Späť na projekty